top of page

Nasze projekty

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW, KTÓRE ZREALIZOWALIŚMY:

 • „NOWY PRZEBIEG DROGI KRAJOWEJ NR 21 W SŁUPSKU”, PO IiŚ

 • „Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą”, PO IiŚ

 • „Budowa nowego budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu”, PO IiŚ

 • „Mikro- i nano- systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (MNS-DIAG)”, PO IG

 • „Techniczne wzmocnienie Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, PO IiŚ

 • „Rewitalizacja Miasta Zielona Góra”, LRPO

 • „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych”, PO IiŚ

 • „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie”, LRPO

 • „Przebudowa i modernizacja domu studenckiego przy ul. H. Pobożnego we Wrocławiu”, RPO WD

 • „Przebudowa elewacji budynku głównego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, RPO WD

 • „Badania nad genetycznym doskonaleniem traw energetycznych z rodzaju Miscanthus jako źródła surowca odnawialnego dla produkcji bioenergii”, PO IG

 • "Budowa ogólnodostępnego intermodalnego terminala kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich”, PO IiŚ

 • "Budowa ogólnodostępnego intermodalnego terminala kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich (II ETAP)”, PO IiŚ

 • „Rozbudowa przez Nenufar Club Parku Rekreacyjnego „Wioska Piracka” o infrastrukturę gastronomiczno-noclegową wraz z innymi innowacyjnymi atrakcjami”, WRPO

 • „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”, RPO WD

 • „Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu", RPO Dolnego Śląska

 • „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy Żukowice”, RPO Dolnego Śląska

 • „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych nad Jeziorem Stępuchowskim we wsi Kozielsko”, WRPO

 • „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP)”, RPO Dolnego Śląska

 • „Budowa skrzydła hotelowego z zapleczem konferencyjnym i SPA oraz związanych z nimi garaży podziemnych”, RPO Województwa Mazowieckiego

 • „Budowa kompleksu sportowego na potrzeby szkolnictwa zawodowego zlokalizowanego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”, LRPO

 • „Przebudowa pomieszczeń domu kultury na Chynowie na potrzeby gimnazjum w Zielonej Górze”, LRPO

 • „Wdrożenie produkcji innowacyjnego napełniacza sadzowo-mineralnego jako pochodna recyklingu opon”, PO IG

 • „IZERY TRZECH ŻYWIOŁÓW”, RPO Woj. Dolnośląskiego

 •  „Wdrożenie wyników prac B+R - innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa”, PO IG

 • „Zakup form - stanowisk wytwórczych umożliwiających produkcję typoszeregu budynków stacji transformatorowych”, PO IG

 •  "Prefabrykowana żelbetonowa stacja transformatorowa – innowacyjna technologia produkcji", PO IG

 •  „Koniński System Informacji o Terenie (KoSIT)”, WRPO

 • „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”, RPO Warmia i Mazury

 • „Badania nad innowacyjnym bezzałogowym statkiem powietrznym pod kątem określonych funkcjonalności”, INNOTECH

 • „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej PSM Winogrady w Poznaniu”, WRPO

 • „e-Urząd”, RPO Dolnego Śląska

 • „Remont oraz modernizacja południowego skrzydła z częścią główną frontową budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu”, RPO WK-P

 • „Zwiększenie potencjału turystyczno-kulturowego miasta poprzez budowę bulwaru nadwarciańskiego wschodniego w Gorzowie Wlkp. – III etap”, LRPO

 • „Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy - Lasek i Park Piastowski, Park Branitz”, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 – 2013

 • „Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Wł. Gniazdowskiego we Włocławku”, RPO WK-P

 • „Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Rewitalizacja Zielonego Rynku”, RPO WK-P

 • „Centrum Kultury „Browar B.” – adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego-Łęgska”, RPO WK-P

 • „Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno-społeczne”, RPO WK-P

 • „Pracownie komputerowe w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku”, RPO WK-P

 • „Monitoring Śródmieścia Włocławka – etap I”, RPO WK-P

 • „PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ŻABIEJ 12A NA CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU”, RPO WK-P

 • „Remont budynku socjalnego wraz z modernizacją kotłowni w Domu Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu”, RPO WL

 • „Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu”

 • „Rozbudowa Regionalnego Laboratorium Chemii Przemysłowej na terenie ICSO w Kędzierzynie-Koźlu”

 • „Utworzenie Laboratorium Procesów Syntezy Nowoczesnych i Ekologicznych Środków Pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu”

 • „Budowa inter-operacyjnych e-usług dla rejestrów publicznych miasta Poznania w oparciu o zasób geodezyjny i kartograficzny”

 • „System Informacji Przestrzennej dla Powiatu Gorzowskiego”, LRPO na lata 2007-2013

 • „Budowa zejść na plażę”, PO RYBY na lata 2007-2013

 • „Budowa placów zabaw”, PO RYBY na lata 2007-2013

 

 • „Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Śląskiej 51”, RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • "Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: oficyna mieszkalno-usługowa ul. Śląska 51, 52, 53, 54 i kamienica mieszkalno-usługowa ul. Śląska 53”, RPO WZP na lata 2007-2013

 • „Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: adaptacja parterów kamienic ul. Śląska 51, 53, oficyn ul. Śląska 51, 52, 53, 54, oficyny usługowej “stajenka” na lokale użytkowe i zagospodarowanie terenu”, RPO WZP na lata 2007-2013

 • „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze”, LRPO

 • „Promocja Dolnego Śląska”, RPO WD 2007-2013

 • „Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą – część dydaktyczna”, POIiŚ

 • „Budowa ścieżki rowerowej wraz z małą architekturą na odcinku od zjazdu na Klawkowo do zjazdu na Mylof na terenie gminy Chojnice”, RPO WP

 • „Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa (Lubieszyn) - Szczecin”

 • „PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ PKP WRAZ Z DOJAZDAMI W KM 55+779 DROGI NR 94 W M. OKMIANY”

 • „Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie”, WRPO

 • „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze”, LRPO

 • „Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych na terenie Miasta Leszna”, WRPO

 • „Termomodernizacja PUS w Poznaniu i US w ostrowie Wlkp. sposobem na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej oraz podniesienie standardu budynków”, WRPO

 • „Przebudowa budynku usługowego na potrzeby Ośrodka Wsparcia - jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Turku”, WRPO

 • „Zakup łodzi ratowniczych dla JRG PSP woj. Lubuskiego”, RPO Woj. Lubuskiego

 • „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Drezdenko włączonej do KSRG”, RPO Woj. Lubuskiego

 • „Dostosowanie instalacji przetwarzania odpadów w Suwałkach do wymagań stawianych RIPOK”, PO IiŚ

 • "Tworzenie i rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych prowadzących do osiągania sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi pacjentów ETAP I"

 • "Tworzenie i rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych prowadzących do osiągania sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi pacjentów ETAP II"

 • „Utworzenie działu endoskopii diagnostycznej i operacyjnej u dzieci w Warszawie”, RPO Województwa Mazowieckiego

 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej”, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 • „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach”, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 • „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap I”, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pile, ul. Kujawska 18”, WRPO na lata 2014-2020

 • „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”, WRPO na lata 2014-2020

 • „Rozbudowa Przedszkola przez Zespole Szkół w Przykonie”, WRPO na lata 2014-2020

 • „Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej”, PO IiŚ na lata 2014-2020

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum”, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 • „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”, RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 • „Zadaszenie Patio ASP w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej”, PO IiŚ na lata 2014-2020

 • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III”, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

 • „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2”, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”, WRPO na lata 2014-2020

 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1,2,5,6, i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach", RPO Województwa Podlaskiego

 • „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardej”, RPO Województwa Pomorskiego

 • „Budowa i wyposażenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych we Włocławku”, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska", RPO Województwa Pomorskiego

 • „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J.Korczaka w Toruniu”, RPO WK-P

 • „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Rozbudowa systemu tras rowerowych w Gminie Oborniki – odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem”, WRPO

 • „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto”, WRPO

 • „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu”, WRPO

 • „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach) – etap I”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy T. Noniewicza 71”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”, RPO Województwa Podlaskiego

 • "Zagospodarowanie terenów pogórniczych węgla brunatnego w sołectwie Dąbrowa etap I Budynek Przystani Żeglarskiej, etap II Pomost Cumowniczy", WRPO

 • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap IV”, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • „Windą do lasu – kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”, WRPO

 • „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”, WRPO na lata 2014-2020

 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1,2,5,6, i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT -  CITY II – etap I”, RPO WK-P

 • „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa węzła przesiadkowego Oborniki i rozbudowa węzła Oborniki Miasto, rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej”, WRPO

 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1,2,5,6, i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości – na terenie Miasta i Gminy Szamotuły", WRPO

 • „Wprowadzenie innowacyjnych produktów stolarki budowlanej celem podniesienia konkurencyjności firmy NATURE Sp. z o.o.”, WRPO 2014-2020

 • „Farby fleksograficzne na podłoże metalizowane bez użycia primera”, WRPO 2014-2020

 • „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II – etap II”, RPO WK-P

 • „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich”, POIŚ  2014-2020

 • „Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”, PO IiŚ 2014-2020

 • „Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”, PO IiŚ 2014-2020

 • BIZNES PLAN INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI położonych w województwie małopolskim, w gminie Wojnicz, w miejscowości Łopoń 194

 • „Termomodernizacja części wspólnych budynków wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza 24, 26, I Maja 9, 11, 13 w Mieszkowicach”, RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020

 • Biznes Plan dla inwestycji polegającej na zakupie Willi Alpina położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A (na terenie działki nr 659/7) w Karpaczu

 • „Zwiększenie produkcji energii odnawialnej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w Aquaparku w Suwałkach”, RPO Województwa Podlaskiego

 • „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap", RPO Województwa Podlaskiego

 • “The expansion of the production and warehouse hall with a production and warehouse building in Zabrze”

 • „Centrum Badawcze Druku 3D i Materiałów Kompozytowych w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM”, WRPO 

 • „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I”, POIR

 • „Budowa zakładu produkcyjnego wraz z autorską linią do wytwarzania innowacyjnego kompozytu z odpadów polietylenowych pochodzenia rolniczego oraz opakowaniowego”, Program „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, NFOŚiGW

 • Biznes plan inwestycji polegającej na zakupie linii technologicznej do produkcji paneli fotowoltaicznych

 • Biznes Plan inwestycji polegającej na budowie MASURIA VILLAGE SAJZY FAMILY RESORT w miejscowości Sajzy

 • “Produkcja robotów AMR LEANCART”

 • „Hybrydowe systemy polimocznikowe o ulepszonych cechach funkcjonalnych”, PO IR

 • Biznes plan na zakup konstrukcji reklamowych

 • Biznes plan na budowę zespołu mieszkaniowego „MARGERYTKA” z pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Płochocińskiej 101 w Warszawie

 • Biznes plan na budowę budynku biurowego

 • biznes plan na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wolnostojących w Dominowie na działkach nr 18/109 i 18/110 etap VI

 • Biznes plan do kredytu bankowego dla farmy wiatrowej Drzeńsko

bottom of page