top of page

Projekty infrastrukturalne

Z sukcesem przygotowujemy dokumenty służące go pozyskania finansowania dla projektów z zakresu transportu intermodalnego, infrastruktury drogowej, kolejowej i szeroko pojętej inżynierii lądowej w tym obiekty kubaturowe tj. sportowo-rekreacyjne, kulturowe, naukowe, hale produkcyjne i przemysłowe, przedsięwzięcia deweloperskie>>, terminale intermodalne (transport intermodalny>>) i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami >>

Poniżej kilka zrealizowanych projektów:

  • „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku"

  • ​Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej"

  • „Budowa ogólnodostępnego intermodalnego terminala kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich (etap I i etap II)”

  • „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP wraz z dojazdami w km 55+779 drogi nr 94 w m. Okmiany"

  • „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)”

  • „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto” 

  • „Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą – część dydaktyczna” - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

  • “Expansion of production and warehouse hall in Zabrze”

  • Szereg projektów deweloperskich polegających na budowie osiedli domów jedno i wielorodzinnych w zróżnicowanej zabudowie.

NASZYMI KLIENTAMI BYLI m.in.: >>

bottom of page