top of page

Projekty z zakresu ochrony środowiska

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną do pozyskania finansowania dla projektów dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej linii produkcyjnych, termomodernizacji publicznych obiektów kubaturowych, poprawy efektywności infrastruktury sanitarnej, proekologicznego transportu miejskiego, rozwiązań polegających na instalacji odnawialnych źródeł energii - OZE, kogeneracji, i wiele innych.​

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami >>

Poniżej przykładowe zrealizowane projekty w ramach programów unijnych POIiŚ, NFOŚiGW, RPO:

 • „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” (562 szt instalacji w tym 75 kotłów na biomasę, 189 instalacji fotowoltaicznych, 211 kolektorów słonecznych, 86 pomp ciepła)

 • „Rozbudowa (modernizacja) PSZOK wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach”

 • „Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie ZUOK w Suwałkach" 

 • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek (etapy I-VI)"

 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1,2,5,6, i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I”

 • „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze”

 • „Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych na terenie Miasta Leszna”

 • „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo"

 • „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT -  CITY II (etap I i II)” 

 • „Montaż instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym Mieczysław Jankowski" w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

 • „Rozbudowa kompleksu gorzelnianego przy ulicy Brunatnej w Koninie, obręb Maliniec" 

NASZYMI KLIENTAMI BYLI m.in: >>

bottom of page