top of page

Projekty badawcze (B+R)

Projekty dotyczące prowadzenia badań przemysłowych i rozwojowych zarówno w przedsiębiorstwa jak i jednostkach badawczych, a także projekty z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami >>

Poniżej kilka przykładowych zrealizowanych projektów:

  • Wdrożenie wyników prac B+R - innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa"

  • Centrum Badawcze Druku 3D i Materiałów Kompozytowych w CZT UAM w Poznaniu"

  • Zakup form stanowisk wytwórczych umożliwiających produkcję typoszeregu budynków stacji transformatorowych"

  • Prefabrykowana żelbetonowa stacja transformatorowa - innowacyjna technologia produkcji" 

  • Badania nad innowacyjnym bezzałogowym statkiem powietrznym pod kątem określonych funkcjonalności"

  • "Wdrożenie produkcji innowacyjnego napełniacza sadzowo-mineralnego jako pochodna recyklingu opon"

  • „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I”

NASZYMI KLIENTAMI BYLI m.in.: >>

bottom of page