top of page

Dotacje - Transport intermodalny

Oferujemy Państwu usługę sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej do CUPT w ramach naboru związanego z rozwojem transportu intermodalnego w Polsce. Sporządzony przez BIZNES-ANIMATOR wniosek o dofinansowanie projektu umożliwi skuteczne ubieganie się o dotację przeznaczoną na budowę, rozbudowę i unowocześnienie terminali przeładunkowych, bocznic przyległych do terminali, zakup specjalistycznego taboru służącego do wykonywania przewozów intermodalnych (wagony, lokomotywy), a także urządzeń wykorzystywanych do przeładunku kontenerów.

Zespół BIZNES-ANIMATOR posiada doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania związanego z rozwojem transportu intermodalnego w Polsce. W poprzednich latach z sukcesem pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektów polegających na budowie i rozbudowie terminali kontenerowych oraz na zakupie środków trwałych wspomagających transport i przeładunek kontenerów (lokomotywy, reachstackery, suwnice itd) . 

 

W czym pomagamy ? 

 

  • Wspieramy projekt na etapie modelowania pod kątem wytycznych konkursowych (koszty kwalifikowalne)

  • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie

  • Studium wykonalności z analizą finansową i analizą kosztów i korzyści (AKK) według wytycznych CUPT

  • Sporządzamy załączniki niezbędne do złożenia w ramach dokumentacji aplikacyjnej (za wyjątkiem pozyskiwanych drogą administracyjną np. pozwolenia budowlane, raport OOŚ)

  • Kompletujemy całą dokumentację tak by spełniała wymogi formalne naboru wniosków 

  • Wspieramy Państwa projekt na etapie oceny formalnej i merytorycznej 

  • Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie

  • Rozliczamy projekt

 

Więcej o dotacjach  >>

 

Posiadamy 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich. W naszym portfolio znajdują się nie tylko projekty związane z rozwojem transportu intermodalnego, ale również projekty drogowe, czy projekty związane z rozwojem transportu miejskiego. Od roku 2006 sporządziliśmy ponad 600 projektów, a pozyskana kwota finansowania przewyższa 1,9 MLD PLN.

Nasze Referencje >>

Naszymi klientami byli m.in: >>

bottom of page