top of page

Wzornictwo w MŚP

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

 • Dofinansowanie pozyskujemy od 2006 roku

 • Sporządziliśmy ponad 600 projektów

 • Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł

 • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji

 • Miła i fachowa obsługa

Nasze Referencje >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

 

Wzornictwo w MŚP

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony przez PARP w ramach Działania Wzornictwo w MŚP rozpocznie się 9 maja 2023 r. i będzie trwał do 29 sierpnia 2023 r. 

 

Celem działania jest kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Dofinansowanie można otrzymać na wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Przykładowe koszty kwalifikujące się do dofinansowania:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,

 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,

 • koszty usług szkoleniowych,

 • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 000 000 PLN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Zapraszamy do kontaktu!

business-g8e786b565_1920.png
bottom of page