Środki ze środków KPO dla plantatorów chmielu

Ze środków KPO jest przewidziane wsparcie dla plantatorów chmielu w ramach działania A1.4.1. "Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu".

Wsparcie będzie obejmować koszty demontażu słupów nośnych impregnowanych kreozotem oraz montażu na tej samej powierzchni nowych słupów kompozytowych lub betonowych wolnych od kreozotu (nie przewiduje się wsparcia do wymiany na słupy drewniane z uwagi na zagrożenie, że plantatorzy mogliby impregnować takie słupy substancjami, które nie są obojętne dla środowiska). 

 

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekraczać wysokości dopuszczalnej pomocy określonej unijnymi przepisami czyli:

- 70% standardowej stawki jednostkowej dla tzw. młodych rolników;

- 50% standardowej stawki jednostkowej – dla rolników innych niż młodzi rolnicy.

Intensywność wsparcia:

- 146 025 zł/ha w przypadku wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na słupy kompozytowe;

- 168 088 zł/ha w przypadku wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na słupy betonowe.

Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

hop-vines-409870_1920.jpg