top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Środki ze środków KPO dla plantatorów chmielu

 

Ze środków KPO jest przewidziane wsparcie dla plantatorów chmielu w ramach działania A1.4.1. "Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu": Działanie 7. Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w terminie od 17 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Wsparcie będzie obejmować koszty demontażu słupów nośnych impregnowanych kreozotem oraz montażu na tej samej powierzchni nowych słupów kompozytowych lub betonowych wolnych od kreozotu (nie przewiduje się wsparcia do wymiany na słupy drewniane z uwagi na zagrożenie, że plantatorzy mogliby impregnować takie słupy substancjami, które nie są obojętne dla środowiska). 

 

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekraczać wysokości dopuszczalnej pomocy określonej unijnymi przepisami czyli:

- 70% standardowej stawki jednostkowej dla tzw. młodych rolników;

- 50% standardowej stawki jednostkowej – dla rolników innych niż młodzi rolnicy.

Intensywność wsparcia:

- 146 025 zł/ha w przypadku wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na słupy kompozytowe;

- 168 088 zł/ha w przypadku wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na słupy betonowe.

Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

hop-vines-409870_1920.jpg
bottom of page