top of page

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

  • Dofinansowanie pozyskujemy od 2006 roku

  • Sporządziliśmy ponad 600 projektów

  • Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł

  • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji

  • Miła i fachowa obsługa

Nasze Referencje >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

 Wsparcie dla przemysłu energochłonnego - NFOŚiGW

 

Do 22.12.2023 roku trwa nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Wsparcie dla przemysłu energochłonnego, który jest dedykowany przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. posiadającym tytuł prawny do instalacji energochłonnej, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, którzy nie zostali postawieni w stan likwidacji lub wobec których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.


Celem programu jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu.

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do wsparcia

Dekarbonizacja przemysłu energochłonnego poprzez realizację niskoemisyjnych technologii wytwarzania produktów. Do wsparcia kwalifikują się przedsięwzięcia mające na celu przekształcenie procesów technologicznych, a także jednostek wytwórczych w oparciu o niskoemisyjne źródła energii.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”, z wyłączeniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz z wyłączeniem pkt 3. ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia.

Przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji, poprawiające gospodarowanie zasobami.

Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki z możliwością uzyskania premii, zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla przemysłu energochłonnego”

Referencje >>

Nasi klienci >>

Wybrane projekty >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

 

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

tel. 600-562-134

tel. 600-956-111

.
 

hd-wallpaper-g615f373e1_1920.jpg
bottom of page