top of page

Środki na utworzenie i funkcjonowanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w ramach KPO

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Środki na utworzenie i funkcjonowanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w ramach KPO

Od 15.10.2022 do 15.12.2022 roku jest planowany nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Inwestycji A3.1.1 - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, która jest wdrażana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.


Ostatecznymi odbiorcami wsparcia (liderami) przedsięwzięcia mogą być:

- Organizacja branżowa o ogólnopolskim zasięgu działania.

- Organ prowadzący szkołę realizującą kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego.

Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym partnerstwie dwupodmiotowym:

- Podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe (lider) oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ, lub

- Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ (lider) oraz podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe.

W przypadku przystąpienia do przedsięwzięcia spółki skarbu państwa lub przedsiębiorstwa państwowego partnerstwo jest trójpodmiotowe:

1. Podmiot branżowy,

2. Organ prowadzący szkołę lub CKZ,

3. Spółka skarbu państwa/przedsiębiorstwo państwowe.


Przedmiotem konkursu jest utworzenie i funkcjonowanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), które odbędzie się poprzez działania inwestycje takie jak: 

- budowa nowej infrastruktury BCU albo rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub adaptacja istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU,

- zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,

- funkcjonowanie Centrum rozumianego jako prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych.


Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi od 6 do 9 do mln zł.

Zapraszamy do kontaktu!

1.webp
bottom of page