top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Środki KPO na wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych

 

W terminie od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z zarządzającymi obszarami (specjalne strefy ekonomiczne) mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach A1.2.2 Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, Krajowego Planu Odbudowy. Celem inwestycji są lepsze warunki do inwestowania, więcej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, a najważniejszymi korzyściami są tereny inwestycyjne w pełni przystosowane do realizacji nowych przedsięwzięć, wzrost liczby inwestycji, nowa infrastruktura, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienie lokalnego rynku pracy, know-how, większe wpływy z podatków.

Harmonogram naboru:

  • I/II kwartał 2023 r. – ogłoszenie konkursu i jego przeprowadzenie.

  • IV kwartał 2023 r. – wejście w życie nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

  • 2023-2025 – realizacja projektów.

Projekt w liczbach: 4,2 tys. hektarów uzbrojonych nowych terenów inwestycyjnych.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do Ministerstwa Rozwoju i Technologii na taki zakres jak niezbędne prace infrastrukturalne do przygotowania lokalizacji pod nowe inwestycje, m.in. scalenie gruntów, uregulowanie kwestii technicznych i prawnych, doprowadzenie niezbędnej infrastruktury (woda, gaz, energia), budowa powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe i usługowe.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia do 50% wartości poniesionych nakładów.

Ogólna pula środków na nabór wniosków wynosi 1 344,6 mln zł.

fields-gfe72510d1_1920.jpg
bottom of page