top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Wsparcie dla społeczności energetycznych na OZE ze środków KPO

 

W terminie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku będzie można składać wnioski w ramach naboru B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków dotyczy instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne, dla działania B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.

 

Instytucją organizującą nabór jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Jednostki wspierającej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Wnioskodawcy:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej jako społeczności energetyczne).

 

Zakres wsparcia:

Wsparcie inwestycyjne w ramach działania B.1 jest ukierunkowane na demonstrację rozwiązań inwestycyjnych oraz modeli biznesowych, które mogą być stosowane przez społeczności energetyczne. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych zostanie określony w regulaminie naboru. 

 

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia:

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcia inwestycyjnego wynosi ok. 23-27 mln zł na jedną społeczność energetyczną. Ostateczna wartość do ustalenia po przyjęciu rozstrzygnięć co do ilości wspartych społeczności w działaniu.

 

Ogólna pula środków na nabór wniosków wynosi 241 206 896 zł.

power-lines-g7be26c65f_1920.jpg
bottom of page