top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Wsparcie dla urzędów gmin i uczelni wyższych ze środków KPO

 

Od I kwartału 2023 roku do II kwartału 2026 roku jest planowany nabór dla urzędów gmin i uczelni wyższych w ramach A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór będzie dotyczył wniosków o uzyskanie wsparcia dla gmin na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego oraz dla uczelni na prowadzenie kursów dokształcających dla pracowników samorządów i planistów przestrzennych. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zakłada się współfinansowanie przyjęcia planów ogólnych przez 100% gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, gminnych programów rewitalizacji oraz dokształcenia 1,7 tys. pracowników samorządów i planistów przestrzennych z reguł obowiązujących w zreformowanym systemie planowania przestrzennego.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia będzie obliczany za pomocą algorytmu lub stawki jednostkowej, wyliczanej indywidualnie dla każdego wniosku.

Ogólna pula środków na nabór wniosków wynosi 195 438 tys. EUR (tj.  896 380 tys. PLN).

laptop-g86b235ab1_1920.jpg
bottom of page