top of page

Planowane nabory w ramach Programu FENIKS 2021-2027

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

  • Dofinansowanie pozyskujemy od 2006 roku

  • Sporządziliśmy ponad 600 projektów

  • Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł

  • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji

  • Miła i fachowa obsługa

Nasze Referencje >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  - planowane nabory dla przedsiębiorstw

 

W ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 planowane są nabory wniosków o dofinasowanie adresowane do przedsiębiorstw:
1. Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR    

  • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE 

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia:

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.  
Termin planowanego naboru: od 01.09.2023 roku do 31.10.2023 roku
Kwota alokacji 300 000 000 zł.
    

  • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna    

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia:

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wspierane będą projekty dotyczące infrastruktury dystrybucyjnej, realizowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych.
Termin planowanego naboru: od 01.02.2024 roku do 31.03.2024 roku.
Kwota alokacji 300 000 000 zł.
    

  • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna    

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia:

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja). Dla projektów typu Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej nie zaplanowano naborów do końca I kwartału 2024 r.
Termin planowanego naboru: od 01.10.2023 roku do 30.11.2023 roku
Kwota alokacji 700 000 000 zł.

Referencje >>

Nasi klienci >>

Wybrane projekty >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

 

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

tel. 600-562-134

tel. 600-956-111

.
 

biogas-g3b91624f3_1280.jpg
bottom of page