top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Środki z KPO dla przedsiębiorstw z sektora MŚP

 

Od 28.06.2023 roku do 28.09.2023 roku będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w ramach A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków będzie kierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP i będzie dotyczył wdrażania technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach następujących kategorii pomocy publicznej:

  • regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP;

  • pomocy na usługi doradcze dla MŚP;

  • pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

  • pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;

  • pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;

  • pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;

  • pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;

  • pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów;

  • pomocy de minimis

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem o naborze.

 

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia będzie wynosić 3,5 mln zł. Ogólna pula środków przeznaczona na nabór wniosków wyniesie ok. 360 mln zł.

environmental-protection-gc112c9b13_1920.jpg
bottom of page