top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Już niebawem ruszą kolejne nabory w ramach KPO!

 

Na III kwartał 2023 roku jest planowany nabór w ramach A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wnioski będą mogły składać duże przedsiębiorstwa i konsorcja. W naborze będzie można składać wnioski dotyczące wdrażania technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ.

 

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach następujących kategorii pomocy publicznej:

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej;

 • pomocy na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców;

 • pomocy na projekty badawczo-rozwojowe;

 • pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą;

 • pomocy dla klastrów innowacyjnych;

 • pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na wspieranie innowacyjności;

 • pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne;

 • pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;

 • pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;

 • pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;

 • pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji;

 • pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;

 • pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;

 • pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów;

 • pomocy na badania środowiska.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem o naborze.

 

Ogólna pula środków na nabór wniosków to ok. 350 mln zł.

investment-g463e369cd_1920.jpg
bottom of page