top of page

Dotacje

Dotacje Unijne i pozostałe Fundusze

      Energia 

 • KPO - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (B2.2.2) - więcej >>

 • KPO - Instalacje OZE - wsparcie przedinwestycyjne- społeczności energetyczne (B2.2.2.) - więcej >>

     

       Technologie środowiskowe

 • KPO - ​A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ - dla MŚP - czytaj więcej >>

 • KPO - ​A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ - dla dużych przedsiębiorstw - czytaj więcej >>

     

       Pożyczka Re-Aktywacja

       Nabory dla przedsiębiorstw - FENG - 2021 - 2027

       Ścieżka SMART - FENG - 2021 - 2027

       Kredyt technologiczny dla MŚP

       Nabór na utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w ramach KPO 

 • Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – II nabór czytaj więcej >>

       Pozostałe nabory w ramach KPO 

 • Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego A1.3.1. czytaj więcej >>

 • Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki A1.2.2. - czytaj więcej >>

 

       Nabory dla przedsiębiorców w ramach RPO Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020

 • dostępne środki z EFRR dla przedsiębiorców z woj. podlaskiego - czytaj więcej >>

       

DLA ROLNIKÓW

       ENERGIA dla gospodarstw rolnych, spółdzielni energetycznych

       Nabory na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020

 • obszar E, tj. nawadnianie w gospodarstwie i obszar F, tj. zielona energia w gospodarstwie - PROW - nabory od 31.01.2023 - czytaj więcej >>

       Wsparcie na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej ze środków PROW 2014-2020

       Planowany nabór w ramach KPO na centra przechowalniczo-dystrybucyjne

W czym możemy pomóc ? 

 

Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu 

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Zapraszamy do kontaktu!

BIZNES-ANIMATOR sp. zo.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

kom. 600-562-134

bottom of page