top of page

Dotacje

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Jak wygląda proces pozyskiwania dotacji ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czym możemy pomóc ? 

 

Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu 

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

 

Dlaczego warto z nami współpracować ?

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

kom. 600-562-134

Dotacje Unijne i pozostałe Fundusze

Kredyt Technologiczny

01

Ocena możliwości uzyskania finansowania w oparciu o dostępne źródła finansowania

02

Przygotowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w ramach danego naboru - wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, załączników, itp.

03

Złożenie przygotowanych dokumentów do właściwej Instytucji, która przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie

04

Jeśli pojawią się uwagi, następuje korekta wniosku o dofinansowanie i załączników

05

Wyniki oceny i decyzja o przyznaniu dofinansowania

06

Podpisanie umowy o dofinansowanie z właściwą Instytucją

07

Realizacja projektu inwestycyjnego

Wsparcie na każdym etapie

Stały kontakt

z klientem

Profesjonalizm

w działaniu

Skuteczna współpraca 

Program FENG 2021-2027

Krajowy Plan Odbudowy - sektor oświaty

bottom of page