top of page

Środki z EFRR dla przedsiębiorców w ramach RPO Województwa Podlaskiego

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Dostępne środki z EFRR dla przedsiębiorstw w 2023 roku w ramach RPO Województwa Podlaskiego

W marcu 2023 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

Ze wsparcia zwrotnego przyznawanego w systemie ciągłym będzie można skorzystać w ramach Działań:

  • 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub w sektorze produkcyjnym, inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  • 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa na wsparcie inwestycyjne dedykowane firmom we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie start- up.

  • 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach na kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP służące zmniejszeniu strat energii i ciepła, budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii.

Zapraszamy do kontaktu!

business-561387_1920.jpg
bottom of page