top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Zakończone negocjacje Umowy Partnerstwa między KE a Polską !

W dniu 30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem, który wynegocjował największy spośród wszystkich państw członkowskich UE budżet na realizację polityki spójności na lata 2021-2027. Umowa Partnerstwa stanowi uzgodnioną z KE kompleksową strategię wykorzystania funduszy europejskich, umożliwiającą realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej – strategii sektorowych.

Do 2029 roku będzie można wykorzystać 76 mld Euro na realizację projektów w całej Polsce.

Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się 5 funduszy unijnych, z których będą finansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro

  • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro

  • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro

  • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro

  • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

Przyznane pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o 6 celów polityki spójności, w tym bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro, bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro, lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro, bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro, Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro oraz sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych, 16 programów regionalnych, programów współpracy transgranicznej i transnarodowej. Na etapie szczegółowych uzgodnień znajduje się 8 nowych programów krajowych:

· Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro

· Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro

· Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld euro

· Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,6 mld euro

· Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro

· Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro

· Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro

· Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Pieniądze zapisane w Umowie Partnerstwa trafią do podmiotów, które zamierzają realizować swoje projekty również przy wsparciu jednego z 16 programów regionalnych. Ok. 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

W perspektywie 2021-2027 będzie można również skorzystać z dofinansowania projektów z jednego z 3 instrumentów terytorialnych, tj.: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Inny Instrument Terytorialny (IIT).

Przewidywany termin wydania decyzji w sprawie uruchamiania poszczególnych programów, które są objęte Umową Partnerstwa, to koniec 2022r. W ramach zatwierdzania kolejnych programów, będą uruchamiane konkursy, a za nimi pierwsze płatności do podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na realizowane projekty. Ma to nastąpić na początku 2023 r.


Nasz zespół jest w gotowości by sprawnie rozpocząć pozyskiwanie dofinansowań w nowej perspektywie. Już nie możemy się doczekać.


Więcej informacji na stronie www:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/aktualnosci/umowa-partnerstwa-to-rekordowe-76-mld-euro-to-okolo-350-mld-zl-dla-polski/

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page