top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

W dniu 30 czerwca 2022r. został przesłany do Komisji Europejskiej Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Obszar programu obejmuje po stronie polskiej: podregiony białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcki, siedlecki, bialski, lubelski, puławski, chełmsko-zamojski, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski i krośnieński, natomiast po stronie ukraińskiej: obwody wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Program koncentruje się wokół 5 priorytetów:

  • Środowisko

  • Zdrowie

  • Turystyka

  • Współpraca

  • Granice

Budżet przeznaczony na realizację Programu wynosi 187 415 990 EUR.

Do wsparcia planowane są trzy rodzaje projektów:

  • duże projekty infrastrukturalne

  • projekty regularne

  • mikroprojekty

Projekty muszą być realizowane w polsko-ukraińskim partnerstwie i mieć charakter transgraniczny.

O wsparcie mogą ubiegać się m.in. jednostki administracji państwowej, regionalnej i samorządowej, stowarzyszenia tych jednostek oraz instytucje im podległe, inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej), jednostki ratownicze (w tym górskie służby ratownicze), jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym straż pożarna), policja i służby graniczne i celne, jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje naukowe, szkoły i placówki oświatowe, administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery itp., podmioty administrujące terenami leśnymi i leśnikami państwowymi wraz z ich jednostkami organizacyjnymi, podmioty publiczne świadczące usługi medyczne i usługi opieki długoterminowej, stowarzyszenia i organizacje aktywizujące gospodarkę, ośrodki technologiczne (np. izby gospodarcze lub handlowe, instytucje otoczenia biznesu), podmioty prowadzące działalność kulturalną lub edukacyjną, organizacje pozarządowe.


Więcej informacji na stronie www:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/aktualnosci/program-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027-zlozony-do-komisji-europejskiej/


8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page