top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Tak o nas piszą - referencje PGO w Suwałkach

Zaktualizowano: 26 sty 2021

Już po raz trzeci mieliśmy przyjemność współtworzyć dokumentację konkursową dla naszego klienta - Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. Wszystkie trzy projekty dotyczyły tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach konkursów ogłaszanych przez NFOSiGW.

Poniżej słowa Klienta:


"Firma BIZNES-ANIMATOR była odpowiedzialna za sporządzenie studium wykonalności wraz z analizą finansową projektu, wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku. Dokumentacja została przygotowana w sposób rzetelny i profesjonalny, czego potwierdzeniem jest podpisana w maju 2020r. pomiędzy PGO w Suwałkach Sp. z o. o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie ww. projektu.

PGO w Suwałkach Sp. z o.o. poleca firmę BIZNES-ANIMATOR jako solidnego wykonawcę dokumentacji konkursowej do dofinansowania z UE, który stosuje zasady etyki i uczciwości w biznesie."


Projekty:


1. "Budowa instalacji do doczyszczaniu selektywnie zebranych frakcji odpadów

komunalnych na terenie ZUOK w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie"

Wartość projektu: 19,9 mln zł2. "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie ZUOK w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie"

Wartość projektu: 3,5 mln zł


#gospodarkaodpadami #NFOSIGW #recygling #ochronasrodowiska

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page