top of page
Szukaj
 • Biznes-Animator

Pożyczka inwestycyjna do 500 tys. zł w Wielkopolsce

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego pożyczki - na przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwojowe - na korzystnych warunkach finansowych. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z RPO Woj. Wielkopolskiego na lata 2014-2020 udostępnionych w ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+”. Mała Pożyczka Inwestycyjna jest udzielana przez Pośrednika Finansowego (PFP). W ramach ciągłego naboru planuje się udzielić min. 100 pożyczek.


Informacje szczegółowe:

 • Kwota pożyczki: do 500 000,00 zł (w tym pożyczki do 100 tys. zł tylko dla mikro i małych przedsiębiorstw)

 • Okres karencji: do 6 miesięcy

 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Oprocentowanie:

 • od 0,15% na warunkach pomocy de minimis - dla mikroprzedsiębiorstw, start-upów (tj. firm działających na rynku do 24 miesięcy), przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych,

 • od 0,75% dla pozostałych małych i średnich przedsiębiorstw

 • Brak innych opłat i prowizji

 • Okres spłaty: do 84 miesięcy

 • Cel finansowania:

 • finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego,

 • Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności,

 • w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn,

 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Zapraszamy do kontaktu. Zespół Biznes-Animator przygotuje wszystkie dokumenty (w tym analizę finansową) niezbędne do ubiegania się o pożyczkę.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page