top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Planowany nowy nabór - "Nowe technologie"

W I kwartale 2022 roku ma zostać ogłoszony II konkurs Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, którego celem jest wsparcie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planowane jest na II kwartał 2022 roku.


Celem Programu jest wsparcie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co ma przyczynić się do wzrostu o udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu poznamy na początku 2022r. W I konkursie zakres tematyczny dotyczyły trzeb obszarów:

  1. C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej),

  2. C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),

  3. C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. BIZNES-ANIMATOR oferuje kompleksowe wsparcie w procesie aplikowania o dofinansowanie, w tym sporządzenie wymaganej konkursowej dokumentacji (m.in. wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków, studium wykonalności, harmonogramu rzeeczowo0finansowego, itp.).


Źródło: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page