top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Planowany nabór w ramach "AGROENERGIA"

W czerwcu 2021 roku zostanie ogłoszony nabór w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW – „Agroenergia”, w którym będą mogły wziąć udział:

  • Osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo.

  • Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).


Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:

Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.

Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.


Forma dofinansowania: dotacja Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, przy czym:

  • Dla instalacji o mocy powyżej 10 kW do 30 kW włącznie do 20% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 000 zł,

  • Dla instalacji o mocy powyżej 30 kW do 50 kW włącznie do 13% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 25 000 zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.


Najważniejsze warunki dofinansowania:

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze „Agroenergia”.

Sporządzimy dla Państwa kompleksową dokumentację aplikacyjną. Skontaktuj się z nami.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page