top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Pilotaż Przemysł 4.0.

PARP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pilotażu Przemysł 4.0 realizowanego w Działaniu 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałaniu 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Termin składania wniosków od 28.04.2021 do 30.06.2021 roku.

W konkursie mogą wziąć udział mali i średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grant jest przeznaczony na realizację projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.


W ramach projektów mogą zostać dofinansowane wydatki na:

- usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,

- usługi doradcze związanych z wdrożeniem mapy drogowej,

- zakup  maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji

- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 800 000 zł.


Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page