top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nowy nabór w ramach programu Agroenergia "Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 20.12.2021 roku.

Do dofinansowania kwalifikują się:

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,

b) elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).


Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

- Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

- Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią podejmiemy się przygotowania kompleksowej dokumentacji konkursowej, w tym studium wykonalności.


Nasz zespół posiada doświadczenie w projektach przygotowywanych na potrzeby NFOSiGW.

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page