top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nowy konkurs na Transport miejski do 14 listopada 2022r.

BIZNES-ANIMATOR zaprasza do składania zapytań na opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej na Transport miejski. Nasz zespół posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sporządzaniu studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną (w tym AKK wg wytycznych Niebieskiej Księgi) w sektorze transportowym. Odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiążemy wątpliwości. Podejmiemy się współpracy z klientami, którzy mają realne szanse otrzymania dofinansowania. W naszej pracy cenimy szczerość i zaufanie. Projekty, które z góry nie mają szans powodzenia (ze względu na zbyt małą liczbę punktów bądź niespełnienie któregoś z kryteriów oceny projektów) zweryfikujemy na wstępie i damy konkretną odpowiedź.

Wszystkie przez nas sporządzone dokumentacje do IP którą był CUPT zostały pozytywnie ocenione a nasi Klienci podpisali umowy o dofinansowanie.


Informacje o konkursie:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych XI PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach:

Oś Priorytetowa XI – REACT – EU

Działanie 11.4 – Transport miejski


Przedmiot konkursu i typ projektów:

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące zakupu taboru autobusowego nisko- i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG) oraz taboru tramwajowego i trolejbusowego. Szczegółowy zakres informacji dotyczący wydatków kwalifikowalnych a także typów Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie znajduje się w Regulaminie Konkursu.


Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.


Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 30 września do 14 listopada 2022 r. w formie określonej w Regulaminie Konkursu.


Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.


Zapraszamy do kontaktu!

tel. do biura 61 853-60-55
4 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page