top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 – jakie będą programy krajowe i regionalne?

Obecnie prace nad Umową Partnerstwa są na etapie konsultowania uwag z Komisją Europejską. Równolegle do tych prac są prowadzone negocjacje kontraktu programowego z poszczególnymi zarządami województw, które dotyczą podziału tzw. rezerwy programowej (tj. 25% środków zarezerwowanych dla programów regionalnych, nie podzielonych w Umowie Partnerstwa).

W latach 2021-2027 w ramach Umowy Partnerstwa będzie realizowanych 9 programów na poziomie krajowym i 16 programów na poziomie regionalnym. Programy te, za wyjątkiem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, będą kontynuacją programów realizowanych w latach 2014-2020. W nowej perspektywie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie programem krajowym z pulą środków dedykowaną konkretnym regionom.

Programy krajowe realizowane w latach 2021-2027 to:

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki z proponowanym budżetem 7,9 mld euro, obejmujący wszystkie regiony.

  • Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska z proponowanym budżetem 25 mld euro, obejmujący wszystkie regiony.

  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy z proponowanym budżetem 2 mld euro, obejmujący wszystkie regiony.

  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej z proponowanym budżetem 2,5 mld euro, obejmujący słabiej rozwinięte regiony wschodnie kraju.

  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z proponowanym budżetem 4,2 mld euro, obejmujący wszystkie regiony.

  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich z proponowanym budżetem 550 mln euro, obejmujący wszystkie regiony.

  • Program w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie to nowy program dedykowany regionom, borykającym się z negatywnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi przejścia z gospodarki opartej na węglu do gospodarki zrównoważonej, proponowany budżet programu to 4,4 mld euro.

Programy Regionalne będą kontynuacją programów operacyjnych z pulą do podziału na

wszystkie 16 programów wynoszącą 28,4 mld euro.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page