top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nabór w ramach WRPO działanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi woj.)

Firma Biznes-Animator oferuje kompleksowe wsparcie przy sporządzeniu dokumentacji konkursowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 działanie 5.1.1. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie dokumentów tj. studium wykonalności wraz z pełną analizą kosztów i korzyści (AKK / CBA) projektów drogowych nie tylko w woj. wielkopolskim, ale projektów realizowanych na terenie całej Polski.


Terminy i sposób składania wniosków

od 26-02-2021 do 31-03-2021


Kto możne składać wnioski:

- JST, ich związki i stowarzyszenia

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną


Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach woj. wraz z infr. towarzyszącą;

  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Zapraszamy do kontaktu.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page