top of page
Szukaj
 • Biznes-Animator

Nabór w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - Platformy startowe dla nowych pomysłów

Do 19.05.2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej na sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej, gotowych do wejścia na rynek krajowy lub zagraniczny z innowacyjnym produktem (wyrobem lub usługą) przygotowanym w ramach Platformy startowej.

Wniosek o dofinansowanie mogą składać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,

 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz uzyskały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawiony przez Platformę Startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.,

 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej,

 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji,

 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa,

 • nie dokonali podziału zysków,

 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Do kosztów kwalifikowalnych, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, należą:

 • koszty zakupu usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego

 • koszty wynagrodzenia pracy personelu projektu

 • koszty zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • koszty organizacji i przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, a także służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową, tzn. że objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000,00 zł.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze! Specjaliści BIZNES-ANIMATOR kompleksowo przygotują dokumentację konkursową pod kątem aktualnych wytycznych i kryteriów oceny projektów. Z nami zwiększysz swoje szanse na pozyskanie dofinasowania. Zaufaj nam, na pewno nie pożałujesz!


Link do konkursu, gdzie można znaleźć więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej-nowy-nabor

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page