top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nabór na EUROGRANTY trwa!

Do 11.08.2022 r. dla podmiotów spełniających kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy jest prowadzony nabór na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Nabór jest prowadzony przez PARP.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

1) opracowanie studium wykonalności;

2) podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

3) usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;

4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;

5) organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;

6) tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

  • samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;

  • w konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

  • samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;

  • w konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.


Więcej informacji na stronie www:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page