top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nabór konkursowy nr POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21 w ramach Poddziałania 1.1.1. POIŚ

W terminie od 31.03.2021 roku do 28.05.2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Konkurs jest realizowany w ramach Działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Typ projektów kwalifikujących się do dofinansowania:

Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

80 mln PLN, w tym:

- dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego 30 mln PLN;

- dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw 50 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln Euro.


Zapraszamy serdecznie do kontaktu!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, doradzimy oraz pomożemy opracować kompletną dokumentację konkursową.


1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page