top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nabór II wniosków w ramach programu „Energia Plus” - poprawa efektywności energetycznej

Do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków będzie trwać nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW – „Energia Plus”.

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do dofinansowania to m.in.:

Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:

a) energooszczędne systemy napędowe,

b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,

c) falowniki do pomp i wentylatorów,

d) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,

e) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,

f) energooszczędne systemy oświetleniowe,

g) prostowniki napędów sieciowych,

h) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,

i) odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,

j) budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:

a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,

b) odnawialne źródła energii, kolektory słoneczne, pompy ciepła,

c) termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,

d) rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,

e) modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,

f) wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,

g) budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

4) Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.


Nie kwalifikuje się do wsparcia projektów polegających na modernizacji istniejącego źródła spalania paliw bez zmiany paliwa na mniej emisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

1) Złożenie wniosku do programu - Zwiększenie efektywności energetycznej jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego (wykonanego zgodnie z Zaleceniami przygotowania audytu energetycznego zamieszczonymi na stronie NFOŚiGW), w co najmniej jednym z poniższych zakresów:

a) Audyty energetyczne budynków przemysłowych

b) Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych

c) Audyty energetyczne źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu

d) Audyty energetyczne procesów technologicznych

e) Audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych

2) Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii ma być nie mniejsza niż 5%).

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page