top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Krajowy Plan Odbudowy - nowe środki na poprawę kondycji gospodarki

W dniu 30 kwietnia 2021r. Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który jest kompleksowym programem reform i projektów strategicznych mającym na celu wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowę potencjału polskiej gospodarki na przyszłość, został zaakceptowany na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów. Na początku maja br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie przesłało KPO do Komisji Europejskiej. Dokument ten jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy, a czas na ich wykorzystanie trwa do 2026 roku. Polska jako czwarty co do wielkości beneficjent, będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym:

· 23,9 mld euro w formie dotacji,

· 34,2 mld euro w pożyczkach.


Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE, tj. infrastruktura, transport, energia i środowisko, innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna.


W pierwszych latach (do końca 2022 roku) przewidziano dla Polski 70% tej kwoty – 18,9 mld euro dotacji oraz dodatkowe 4,1 mld euro w kolejnym roku. O przekazaniu środków w 2023 roku będzie decydował przegląd wskaźników gospodarczych – w szczególności spadek realnego PKB w 2020 roku i 2021 roku.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page