top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Konkurs RPO Warmińsko-mazurskie dla ośrodków innowacji

Od 23.08.2021 roku do21.09.2021 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji. Wnioski o dofinansowanie mogą składać ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne).

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe, znacząco ulepszone usługi.

Wsparcie skierowane jest na następujące typy projektów:

TYP 2: Proces przedsiębiorczego odkrywania, tj. opracowanie Programu Rozwoju wraz z diagnozą określonego sektora, dziedziny gospodarki, jako potencjalnej regionalnej inteligentnej specjalizacji poprzez realizację działań animacji współpracy interesariuszy systemu innowacji (w tym nauki i biznesu). Priorytetowo w tym poddziałaniu traktowane są projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007–2013.

Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.


Zapraszamy do kontaktu!


Sporządzamy kompleksową dokumentację do dofinansowania.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page