top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Konkurs na dotacje dla MSP - Bony na cyfryzacje

Zaktualizowano: 30 sie 2021

6 września ruszy nabór do konkursu organizowanego przez PARP w obszarze cyfryzacji "BONY NA CYFRYZACJĘ" przeznaczone są na wprowadzenie przez MŚP nowego lub znacząco ulepszonego procesu lub dodatkowo produktu poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.


Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach działania – 60 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach działania – 300 000 zł

Poziom dofinansowania: 85%


Dofinansowanie może zostać przeznaczone m. in. na zakup usług programistycznych, oprogramowania czy też na zakup środków trwałych niezbędnych do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.


Beneficjenci pomocy de minimis:

• przedsiębiorcy sektora MŚP. Preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemie COVID-19 i wymienione w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.


Zgodnie z powyższym będą to działalności:

47.71.Z, - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72.Z, - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z, - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z, - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z, - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

55.10.Z, - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A, - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B, - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z, - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.29.Z, - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z, - Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z, - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z, - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z, - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z, - Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z, - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z, - Działalność fotograficzna

77.21.Z, - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.39.Z. - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.11.Z, - Działalność obiektów sportowych

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Wnioski o dofinansowanie można składać od 20 września 2021r.

Planowane zakończenie naboru to 20 październik 2021r.Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią podejmiemy się przygotowania projektu na potrzeby konkursu. Zanim podejmiemy się współpracy przeprowadzimy naszych klientów przez ocenę szans powodzenia otrzymania dofinansowania (ocenę projektu pod kątem kryteriów oceny).

Nasz zespół posiada doświadczenie w projektach przygotowywanych na potrzeby konkursów organizowanych przez PARP.


Zapraszamy do kontaktu:

tel. 61 853-60-55


Tu więcej o naszych usługach i ofercie.

https://www.biznes-animator.pl


184 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page