top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Informacje o nowych naborach Interreg Region Morza Bałtyckiego już wkrótce!

W październiku 2022r. zostaną ogłoszone kolejne nabory wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Wnioski o dofinansowanie projektów małych będzie można składać do stycznia przyszłego roku, natomiast nabór na dofinansowanie projektów głównych potrwa do marca 2023 r. Daty naborów zostaną opublikowane po ich ogłoszeniu.


Instytucją Zarządzającą programem Interreg RMB jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Niemczech. Program jest realizowany na obszarze 9 krajów, z których 8 należy do UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz część Norwegii. Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.


Priorytety programu Interreg RMB 2021-2027 to:

  • Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa

  • Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody

  • Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu

  • Priorytet 4. Zarządzanie współpracą

W Polsce informacji o programie udziela:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej z siedzibą w Katowicach


Więcej informacji na stronie www:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page