top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Granty dla placówek POZ

Nabór ciągły od 31.01.2022 do 30.06.2022r. lub do wyczerpania alokacji.


Ministerstwo Zdrowia (Departament Innowacji) ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu dla placówek POZ w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18), realizowanego w ramach PO WER.


Wsparcie grantowe ukierunkowane jest na poprawę dostępności placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrożenie wybranych wymagań określonych w „Standardzie Dostępności POZ” stanowiących załącznik nr 1 do „Procedury oceny i wyboru wniosków”.

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający, na dzień składania Wniosku, w placówce medycznej, w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w trzech zakresach: „świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ”. Ww. świadczenia muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Okres realizacji przedsięwzięcia objętego grantem wynosi do 18 miesięcy, nie później niż do 31.08.2023 r.


Wartości grantu:

- Minimalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 150 000 zł.

- Maksymalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 720 000 zł.

- Nie jest wymagany wkład własny.Link do konkursu:

https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-979-granty_dla_poz.html


Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą ocenić szansę pozyskania dofinansowania a także sporządzą wszystkie wymagane dokumenty konkursowe do aplikowania o grant.

Nasza firmę cechuje wysoka skuteczność zrealizowanych projektów, w tym dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia.


Zapraszamy do kontaktu.6 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page