top of page
Szukaj
 • Biznes-Animator

Dotacje z ZUS, nawet do 300 tysięcy zł!

W konkursie może wziąć udział płatnik składek, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne i zdrowotne;

 • nie ma zaległości podatkowych;

 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Termin składania wniosków o dofinansowanie trwa do 8 lipca 2022 r.


Projekty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie muszą dotyczyć:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.


Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

 • środki ochrony indywidualnej.

Zainteresowanych udziałem w naborze zapraszamy do kontaktu. Wspólnie przejrzymy kryteria wyboru projektów w celu oszacowania szans pozyskania dotacji.

Sporządzimy dla Państwa kompleksową dokumentację aplikacyjną do konkursu.Więcej informacji na stronie organizatora konkursu:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page