top of page
Szukaj
 • Biznes-Animator

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe (NCBiR, działanie 1.1.1) do 04.11.2022r.

Od 19.10.2022 roku do 04.11.2022 roku trwa konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, który został ogłoszony przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.


Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • przedsiębiorstwa,

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów),

 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które:

 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

 • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

 • dotyczą co najmniej jednego z zagadnień badawczych wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu (cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne)

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;

 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;

 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić od 5 mln PLN do 50 mln euro.

Link do naboru:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-19/


Zapraszamy do kontaktu, tel. 61 853-60-55Zespół Biznes-Animator kompleksowo przygotowuje dokumentację konkursową do dotacji na badania przemysłowe, rozwojowe. W naszym portfolio mamy projekty dla podmiotów prywatnych i publicznych a także projektów realizowanych w konsorcjach naukowych.


Oprócz sporządzania dofinansowania zajmujemy się kompleksowym rozliczaniem projektów B+R.

6 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page