top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Środki na utworzenie i funkcjonowanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w ramach KPO

Zaktualizowano: 18 paź 2022

Od 15.10.2022 do 15.12.2022 roku jest planowany nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Inwestycji A3.1.1 - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, która jest wdrażana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.


Ostatecznymi odbiorcami wsparcia (liderami) przedsięwzięcia mogą być:

  • Organizacja branżowa o ogólnopolskim zasięgu działania.

  • Organ prowadzący szkołę realizującą kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego.

Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym partnerstwie dwupodmiotowym:

  • Podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe (lider) oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ, lub

  • Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ (lider) oraz podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe.

W przypadku przystąpienia do przedsięwzięcia spółki skarbu państwa lub przedsiębiorstwa państwowego partnerstwo jest trójpodmiotowe:

1. Podmiot branżowy,

2. Organ prowadzący szkołę lub CKZ,

3. Spółka skarbu państwa/przedsiębiorstwo państwowe.


Przedmiotem konkursu jest utworzenie i funkcjonowanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), które odbędzie się poprzez działania inwestycje takie jak:

- budowa nowej infrastruktury BCU albo rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub adaptacja istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU,

- zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,

- funkcjonowanie Centrum rozumianego jako prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych.


Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi od 6 do 9 do mln zł.

Zapraszamy do kontaktu.


Pomożemy sporządzić całą dokumentację konkursową, w tym studium wykonalności projektu.

Tel. 61) 853-60-55

biuro@biznes-animator.plLink do naboru: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page