top of page

Przebieg współpracy krok po kroku

01

Ocena możliwości uzyskania finansowania w oparciu o dostępne źródła finansowania

02

Przygotowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w ramach danego naboru - wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, załączników, itp.

03

Złożenie przygotowanych dokumentów do właściwej Instytucji, która przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie

04

Jeśli pojawią się uwagi, następuje korekta wniosku o dofinansowanie i załączników

05

Wyniki oceny i decyzja o przyznaniu dofinansowania

06

Podpisanie umowy o dofinansowanie z właściwą Instytucją

07

Realizacja projektu inwestycyjnego

Wsparcie na każdym etapie

Stały kontakt z klientem

Profesjonalizm w działaniu

Skuteczna współpraca 

bottom of page