top of page

Biznes plan i studium wykonalności

Oferujemy Państwu usługę sporządzenia profesjonalnego biznes planu bądź studium wykonalności projektu wraz z pełnią analizą finansową i ekonomiczną (analiza kosztów i korzyści AKK). Posiadamy bogate portfolio klientów. 

 • Sporządzonych ponad 600 projektów zawierających analizy finansowe i ekonomiczne.

 • Istniejemy od 2006 roku

 • 1,9 MLD pozyskanych środków z funduszy UE

 • Indywidualne podejście do każdego projektu

Nasze Referencje >>

Naszymi klientami byli m.in: >>

Powyższe dokumenty sporządzamy na potrzeby ubiegania się o:

 • Kredyt bankowy w tym kredyt technologiczny

 • Pożyczkę np. w ramach Inicjatywa JESSICA2 (woj. wielkopolskie i mazowieckie)

 • Inwestora >> (czytaj więcej)

 • Dotacje Unijne

 • Na potrzeby wewnętrzne firm 

BIZNES PLAN

Każdy biznes plan sporządzony przez BIZNES-ANIMATOR tworzony jest indywidualnie według Państwa potrzeb. Opracowywane przez nas biznes plany mogą zostać wykonane w oparciu o wytyczne podmiotu, dla którego jest sporządzany, bądź o uniwersalnej zawartości akceptowane przez większość banków/Inwestorów. 

Każdy biznes plan posiada rozbudowaną analizę finansową >> w tym Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Wskaźniki opłacalności inwestycji NPV, IRR i inne wskaźniki finansowe

Wspomagamy Państwa w procesie ubiegania się o kredyt bądź finansowanie z innych źródeł. Nasi analitycy pomogą doradzić w optymalizacji inwestycji pod kątem finansowym w celu zwiększenia szans na uzyskanie finansowania. 

Tworzymy biznes plany zarówno dla dużych jak i małych firm zlokalizowanych zarówno na terenie Polski jak i za granicą. 

Obsługujemy firmy i projekty działające w różnych branżach w tym:

 • branża deweloperska

 • budowa i wynajem nieruchomości komercyjnych w tym duże obiekty biurowe

 • hotelarska

 • transportowa w tym transport intermodalny

 • OZE - odnawialne źródła energii

 • wszelkie branże przemysłowe w tym duże parki maszynowe

 • wysoko innowacyjne technologie

 • zintegrowane systemy transportowe i intralogistyczne

 • B+R ( R&D )

 • Inne

Dobry biznes plan stanowi jeden z najważniejszych czynników przyczyniających się do sukcesu wielu firm. Każda firma powinna mieć sporządzony biznes plan, by wiedzieć w jakim kierunku ma się rozwijać, jakie jest jej mikro i makrootoczenie. Część finansowa biznes planu pozwala zauważyć, czy dane przedsięwzięcie będzie w przyszłości rentowne i czy firma nie będzie miała problemu z płynnością finansową. 

Przykładowe projekty zrealizowane przez BIZNES-ANIMATOR>>

STUDIUM WYKONALNOŚCI 

Studium wykonalności >> stanowi jeden z najważniejszych załączników w procesie ubiegania się o finansowanie zewnętrzne w tym dotację unijną, zawiera kluczowe informacje dotyczące inwestycji jak również podmiotu wdrażającego, analizę rozważanych wariantów inwestycyjnych i ich opłacalności itd. Każde studium wykonalności posiada rozbudowaną analizę finansową (i ekonomiczną).

 

Sporządzimy studium wykonalności inwestycji dla przedsięwzięć planowanych przez Inwestorów w celu wsparcia procesów decyzyjnych.

Termin wykonania studium wykonalności wynosi nie krócej niż trzy tygodnie, przy czym może on ulec wydłużeniu w zależności od złożoności inwestycji i Programu Operacyjnego (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE). Opracowując dla Państwa studium wykonalności bazujemy na wytycznych Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym, wobec czego mają Państwo pewność, iż zostanie ono przygotowane zgodnie z wymaganiami dla konkretnego konkursu unijnego.

Więcej o analizach finansowych w naszych projektach znajdą Państwo na podstronie dedykowanej analizie finansowej >>. Zapraszamy również do zapoznania się z referencjami naszej firmy.

Nasze Referencje  >>

Naszymi klientami byli m.in: >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

bottom of page