Dotacje Unijne

Aktualne/Przyszłe nabory dla przedsiębiorstw (wybrane)

 

Dotacje na Innowacje (wdrożenie wyn. B+R) - 

nabór ogólnopolski 

PO IR 3.2.1 Badania na rynek

Nabór trwa do 1.10.2019-31.10.2019

>>>więcej

Kredyt technologiczny -

nabór ogólnopolski 

- PO IR 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór od 15.10.2019- 27.02.2020

>>>więcej

 

CO WYRÓŻNIA BIZNES-ANIMATOR?

 • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji przez BIZNES-ANIMATOR sięgająca 90%
 • Ponad 12-letnie doświadczenie
 • Ponad 400 zrealizowanych projektów - analiz finansowych i ekonomicznych, studiów wykonalności, biznes planów i wniosków unijnych
 • Ponad 1,2 miliarda pozyskanych środków (PLN)
 • Bogete doświadczenie w różnych branżach
 • Miła obsługa

  ***************

Firma BIZNES-ANIMATOR oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem dofinansowania z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dotacje unijne nie jest procesem łatwym i może zająć nawet kilka miesięcy. W momencie ogłoszenia konkursów dla przedsiębiorców w ramach programów unijnych, Przedsiębiorca ma najczęściej miesiąc na złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami. Wtedy okazać się może, że jest już zbyt mało czasu na sporządzenie wniosku i biznes planu/ studium wykonalności z analizą finansową oraz na skompletowanie wszystkich wymaganych załączników.

Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania jak i rozliczania środków w ramach funduszy unijnych w tym m.in.:

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania
 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie
 • Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji (w zależności od wytycznych)
 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej
 • Ciągłą opiekę na etapie weryfikacji dokumentów przez Instytucje Pośredniczące (w tym wyjaśnienia i korekty do dokumentacji konkursowej na etapie oceny formalnej, merytorycznej, technicznej)
 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzanie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/leasingujących)
 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie spądzania dokumentacji konkursowej, dokumentów do umowy o dofinansowanie jak i rozliczania projektu
 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami
 • Pomoc w złożeniu wniosków o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią, płatność końcową)
 • Pomoc w zlozeniu wniosków sprawozdawczych
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu


Pozyskujemy dotacje unijne m.in. dla:

 • Przedsiębiorstw
 • Gmin, Powiatów, Urzedów Marszałkowskich
 • Szkół Publicznych i Niepublicznych
 • Ośrodków i instytucji kultury
 • Ośrodków sportowych i rekreacyjnych
 • Jednostek badawczo-rozwojowych
 • Innych


Sporządzamy wnioski, biznes plany i studia wykonalności w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Dotacje na nową inwestycję, która obejmuje: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z:
  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego
  • dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów,
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącej firmie
 • Dotacje na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi)
 • Dotacje na wsparcie prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników
 • Dotacje na wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach
 • Dotacje na rozwój polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym


Dotacje koncentrować się będą w głównej mierze na:

 • innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w firmach
 • wprowadzaniu rozwiązań prośrodowiskowych
 • wzroście zatrudnienia pracowników oraz wzroście eksportu
 • tworzeniu nowych przedsiębiorstw na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości
 • usługach związanych w turystyką oraz dostosowaniu firm do wymogów środowiskowych

Dotacje na inwestycje otrzymać mogą zarówno firmy mikro jak i duże instytucje, dlatego zapraszamy do zapoznania się z możliwością ich uzyskania. Co prawda procedura pozyskiwania dotacji nie jest zbyt prosta i szybka, to jednak wiele firm dzięki ich pozyskaniu znacznie wzmocniło swój rozwój i pozycję na rynku. Wiele osób myśli, iż dotacje nie są dla nich. Nic bardziej mylnego! O dotacje może starać się każdy, kto zarejestruje firmę bez względu na jej status! 

Gdzie można ubiegać się o dotacje?

W większości przypadków nabór wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej prowadzony jest przez Urzędy Marszałkowskie lub jednostki przez nie powołane (Regionalne Programy Operacyjne). W ramach programów krajowych (np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany jest przez różne jednostki w zalezności od priorytetów i działań, a zazwyczaj dla przedsiębiorców jest to PARP. 

Jak wygląda proces ubiegania się o dotacje?

 1. Ogłoszenie konkursu, w ramach którego będą przyznawane dotacje. Nabór wniosków trwa zazwyczaj około 30 dni.
 2. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z biznes planem lub studium wykonalności przez BIZNES-ANIMATOR oraz pomoc w kompletacji niezbędnych załączników. Firma ubiegająca się o dotacje ze środków EFRR powinna zdawać sobie sprawę, iż sporządzenie powyższej dokumentacji projektowej może potrwać do 3 tygodni, a zatem w momencie pojawienia się informacji o rozpoczęciu naboru może być już zbyt późno, by rozpocząć pracę nad projektem, dlatego zapraszamy Państwa już dziś do rozpoczęcia współpracy z naszą firmą, gdyż im lepiej dokumentacja projektowa jest przygotowana, tym większe szanse na uzyskanie dotacji.
 3. Złożenie wniosku z biznes planem lub studium wykonalności oraz załącznikami. Zazwyczaj od tego momentu rozpoczyna się moment kwalifikowalności wydatków w ramach złożonego przez Państwa projektu. Wydatki ponoszone w ramach projektu, na którą chcą Państwo pozyskać dotacje, są ponoszone na własne ryzyko do momentu podpisania umowy o dofinansowanie z IZ. Dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie mogą mieć Państwo pewność, iż otrzymają Państwo refundację poniesionych kosztów (jeśli oczywiście wydatki będą zgodne z wcześniej zadeklarowanymi we wniosku oraz zostaną faktycznie poniesione itd.
 4. Ocena formalna trwająca zazwyczaj 30-60 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków (jej wyniki).
 5. Ocena merytoryczna projektu oraz ranking projektów kwalifikujących się do dofinansowania. Ocena merytoryczna trwa około 60 dni roboczych.
 6. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Jeżeli Państwa projekt przejdzie pozytywnie ocenę merytoryczną, a następnie zostanie wybrany do dofinansowania, Państwa firma może podpisać umowę o dofinansowanie. Od momentu podpisania umowy można spokojnie realizować inwestycję będąc pewnym, iż jeżeli wydatki będą zgodne z tymi, na które został sporządzony wniosek i zostaną faktycznie poniesione, a projekt zostanie prawidłowo rozliczony, otrzymają Państwo dotacje. 

Dlaczego powinni Państwo wybrać naszą firmę ubiegając się o dotacje?

 • Zwiększą Państwo szanse na pozyskanie dotacji, a więc i na szybszy rozwój firmy. Należy pamiętać, iż pozyskiwanie dotacji nie jest prostą sprawą, a wymaga sporego doświadczenia.
 • Wybierając BIZNES-ANIMATOR zaoszczędzą Państwo mnóstwo czasu i nerwów na przygotowanie dokumentacji do projektu unijnego.
 • Posiadamy odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Zrealizowaliśmy kilkaset projektów pod dotacje unijne i nie tylko.
 • W latach 2007-2018, dzięki naszej pracy i profesjonalnie przygotowanym dokumentom aplikacyjnym BIZNES-ANIMATOR pozyskał dla swoich klientów dofinansowanie w różnej postaci na kwotę około 1,2 mld zł.
 • Jesteśmy solidni i terminowi, a nasze doświadczenie pozwala nam realizować projekty z różnych dziedzin.

 

 • BIZNES-ANIMATOR sp z o.o. sp.k
 • ul. Bukowska 76/8
 • 60-812 Poznań
 • tel. 61 853-60-55
 • kom. 600-562-134
 • fax. 61 624-21-05
 • biuro@biznes-animator.pl

 

BIZNES-ANIMATOR sp z o.o. sp.k , ul. Bukowska 76/8, 60-812 Poznań, tel. 61 853 60 55  ; kom. 600-562-134  
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
OK