INICJATYWA JESSICA

Preferencyjne wsparcie finansowe
w ramach
Inicjatywy JESSICA!


Firma BIZNES-ANIMATOR oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013 we pięciu województwach.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - JESSICA

 • WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007- 2013

 • Działanie I.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat III „Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich

 • Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

 • W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - Bank Gospodarstwa Krajowego, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) oferuje inwestorom planującym realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy UE JESSICA.

 • Kto może otrzymać pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA?
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną, np. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, przedsiębiorcy prywatni oraz partnerstwa publiczno-prywatne.

 • Forma finansowania
 • Wsparcie finansowe ma formę preferencyjnej pożyczki na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w Wielkopolsce.

 • Kwota przeznaczona na wsparcie projektów
 • Łączna kwota wsparcia przeznaczona przez Zarząd Wielkopolski na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA wynosi ok. 293 mln zł

 • Jaka jest maksymalna kwota pożyczki dla jednego beneficjenta?
 • FROM udziela pożyczek do wyczerpania środków. Maksymalna kwota pożyczki dla jednego beneficjenta nie została ograniczona.

 • Terminy naborów:
 • Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.


 • WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007- 2013

 • Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych

 • Poddziałanie 6.6.2 Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym

 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 - BANK ZACHODNI WBK S.A., działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO oferuje inwestorom planującym realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w województwie zachodniopomorskim preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy UE JESSICA.

 • Kwota przeznaczona na wsparcie projektów
 • Łączna kwota środków przeznaczona na wsparcie projektów miejskich wynosi ok. 80 mln PLN.

 • Terminy naborów:
 • Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane będą od 28 lipca 2011 roku do wyczerpania w/w kwoty. Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.


 • WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

 • REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007- 2013

 • 3.3. „Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne”

 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) na terenie województwa pomorskiego w drugim obszarze potencjalnego wsparcia obejmującym wszystkie miasta województwa pomorskiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu (tj. poza Gdańskiem Gdynią, Sopotem i Słupskiem) oferuje inwestorom planującym realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w województwie pomorskim preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy UE JESSICA.

 • Kwota przeznaczona na wsparcie projektów
 • Łączna kwota środków przeznaczona na wsparcie Projektów miejskich przez Zarząd Województwa Pomorskiego wynosi ok. 65 mln PLN.

 • Terminy naborów:
 • Wnioski o udzielenie pożyczki JESSICA przyjmowane będą od dnia 18 listopada 2011r.do wyczerpania w/w kwoty.


 • WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007- 2013

 • Poddziałanie 6.2.3. „Rewitalizacja - JESSICA”

 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) na terenie województwa ŚLĄSKIEGO oferuje inwestorom planującym realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w województwie śląskim preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy UE JESSICA.

 • Kwota przeznaczona na wsparcie projektów
 • Fundusz w wysokości ok. 242 mln PLN.

 • Terminy naborów:
 • Nabór wniosków trwa od 5 grudnia 2011 r. do wyczerpania środków !!!


 • WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007- 2013

 • Poddziałanie 6.2.3. „Rewitalizacja - JESSICA”

 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Mazowiecka Agencja Energetyczna oraz Agencja Rozwoju Mazowsza, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) na terenie województwa ŚLĄSKIEGO oferuje mazowieckiego oferować będzie preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy UE JESSICA.

 • Kwota przeznaczona na wsparcie projektów
 • Fundusz w wysokości ok. 155 mln PLN.

 • Terminy naborów:
 • ciągły od Października 2012 r. !!! • BIZNES-ANIMATOR sp z o.o. sp.k.
  ul. Bukowska 76/8
  60-812 Poznań
  biuro@biznes-animator.pl
  tel. 61 853-60-55
  fax 61 624-21-05
  Mapa strony, Copyright: © 2006-2012, Kontakt